Pri proizvodnji in izdelavi preciznih orodnih delov z izredno majhnimi tolerancami smo za preverbo doseganja točnostnih razredov v proizvodni proces vpeljali 3D računalniško merjenje. Merjenje poteka v temperaturno regulirani merilnici, kjer imamo na voljo

  • 3D CNC koordinatni merilni stroj DEA Global Silver Performance 05.07.05
  • merilni mikroskop
  • merilec trdote
  • merilec mikrotrdote
  • razne merilne priprave

 merilnica z 3D CNC merilnim strojem

Google Plus Page